Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Circle K Mölndal

Circle K Mölndal miljöcertifierad på guldnivå enligt LEED
 

Vår station i Mölndal på Vänortsgatan är den första drivmedelsstation i Norden som certifieras på guldnivå enligt U.S. Green Building Councils internationella miljöcertifieringssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

LEED fokuserar på ett antal nyckelområden som tillsammans ringar in helheten i ett byggprojekt. Systemet styr upp byggandet för att det ska bli så miljöriktigt som möjligt och omfattar ett antal obligatoriska och poängsatta kriterier.
Klassificering görs i olika nivåer. Nivåerna hänger samman med hur många poäng projektet uppnått för att uppfylla kriterierna.
På stationen i Mölndal har stor vikt lagts vid energihushållning och miljömässiga krav. Vi kyler till exempel butiken utan att tillföra mer energi och vi har infört en lösning som minskar effekten per kvm på belysningen inomhus.
 

Tre korta intervjuer

Robert Kobsa, installationsansvarig:

Robert Kobsa, installationsansvarig Statoil Mölndal

Din kommentar till guldnivån?
- Det är skönt att äntligen få ett kvitto på alla våra ansträngningar.

Vad har varit den största utmaningen?
- Att förklara vår bransch för certifieringsorganet och hur allt hänger ihop i byggnaden installationsmässigt.

Vad är du mest stolt på stationen?
-Ventilationen och värmesystemet som nyttjar värmen från kylmaskinerna. Vi har lärt oss mycket som vi tar med oss när vi i framtiden bygger ytterligare fullservicestationer.

Per Silverbratt, fastighetschef:

Per Silverbratt

Din kommentar till miljöcertifieringen?
- Jättekul att allt engagemang och arbete hos våra duktiga medarbetere och sammarbetspartner ger oss en GULD-certifiering!

Varför är Circle K först ut i Norden med miljöcertifiering av en drivmedelsstation?
- På Circle K arbetar vi aktivt med att hitta smarta, miljövänliga och energieffektiva lösningar. Här hjälpte certifieringsarbetet med LEED att ta oss till nästa nivå och våga utmana gamla beprövade lösningar.

Vad är du mest stolt över på stationen?
- Att certifieringsarbetet var med hela vägen under byggprocessen; från första spadtaget med fokus på arbetsplatssäkerhet, till invigningen då alla komplicerade styr- och reglersystem var inkopplade.

Henrik Grenert, HMS-chef

Henrik Grenert

Hur arbetar Circle K med miljöprofilering av nya stationer?
- Vi använder oss av modern teknik när vi bygger nytt som minskar vår miljöpåverkan och vårt energibehov, vilket ju också är bra för klimatet. Vi berättar för våra kunder om olika saker – stort som smått – om val på stationen som bidrar till en bättre miljö. Vår devis är att varje liten del räknas.

Vad säger du om certifieringen?
- Naturligtvis är vi stolta över detta och det är mycket roligt att ha fått detta erkännande från en oberoende part. Det ger oss också ett kvitto på att vi har gjort rätt för miljön.

Vad är du mest stolt över på Mölndalsstationen?
- Främst vår kunniga och miljöengagerade personal men jag tycker också att värmepumpanläggningen som gör stationen självförsörjande av värme från egna kylmaskiner är något extra.

Några exempel på vad vi gjort:

1. Vi har endast använt, enligt LEED, godkända material och kemikalier när stationen byggdes
2. Byggarbetsplatsen var godkänd av Skanska som ”Grön arbetsplats”
3. Vi hade ett extra högt fokus på personlig säkerhet under entreprenadtiden
4. Tomten har återanvänts. Tre omoderna bensinstationer har blivit en modern
5. Belysning invändigt är effektmässigt reducerad genom att vi har använt modernare ljuskällor. Vi har minskat effektbehovet för belysningen från 22 till 16W/m2 . Bland annat är lager och kontor försedda med närvarosensorer
6. Belysningen i biltvätten tänds enbart när någon tvättar bilen
7. Vi har LED-belysning utvändigt
8. Vår skärmtaksbelysning lyser enbart med 30 % effekt när stationen är stängd. Belysningen tänds upp till 100 % när det kommer kunder
9. Det finns en värmepumpanläggning där stationen är helt självförsörjande av värme från egna kylmaskiner
10. Vi har satt in energimätare som vi kan läsa av och nyttja för att trimma olika delar i anläggningen, ventilationsanläggningen är behovsstyrd
11. Det finns laddstolpe för elbil
12. På taket finns det solpaneler. Energin är inkopplad till stationens elnät
13. Vi bidrar till Mölndals stads cykelstrategi genom att vi erbjuder cykelställ och möjlighet att fylla på luft i däcken
14. Sedumtak på butiksbyggnaden tillför grönyta i stadsbilden och hjälper oss också med kondensavvattningen från kylkompressorer på taket.
15. Alla egna sopor sorteras och återvinns. Via ett avtal med Mölndals kommun som tar hand om våra brännbara sopor som kommer tillbaka som fjärrvärme inom kommunen. Matavfallet går till en rötanläggning där man producerar biogas

Läs mer om industrin

Stäng

Ändra språk

Open VA