Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Vårt DNA – ACT with PRIDE

Vårt sätt att vara beskrivs av "ACT with PRIDE ", vårt DNA. "ACT with PRIDE" utgör kärnan i vårt företag. 

Det är vår koncerngemensamma guide till hur vi ska göra saker – hur vi gör affärer, hur vi agerar mot varandra och mot andra.
PRIDE står för P=People, R=Results, I=Improvment, D=Development, E= Entrepreneurship.

Ständiga förbättringar

- vårt arbete med kvalitet

Circle K:s vision är att underlätta våra kunders vardag. Detta gör vi bland annat genom att jobba strukturerat med förbättringar inom alla våra verksamhetsområden. Vi vill vara säkra på att våra kunder hela tiden får en positiv upplevelse då de handlar hos oss.

Förbättringsarbete hos oss är en självklar del av alla våra medarbetares arbetsdag. Det är med hjälp av de många små, löpande förbättringarna överallt i vår organisation som vi tar de stora förändringskliven. Vid sidan av det dagliga förändringsarbetet så har vi också ett antal delar inom vilka vi jobbar systematiskt för att öka kundkvaliteten.
All vår hantering av drivmedel till och på stationerna är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden 14001.

Reklamationshantering

Vår inställning är att kundreklamationer ska ses som en möjlighet till förbättring och vi fokuserar lika mycket på att ge våra kunder en professionell hantering av det enskilda klagomålet som på att minska risken att samma typer av klagomål uppkommer igen.

Kundundersökningar

Inom en mängd områden genomförs kundundersökningar regelbundet. Resultatet av dessa, det vill säga våra kunders bedömning av vår leverans, är ett viktigt bidrag till framtida handlingsplaner för ett än mer attraktivt kunderbjudande.

Interna revisioner

Verksamheten gås regelbundet igenom av utbildade internrevisorer. Vi har medvetet valt att kalla revisionerna för "förbättringsmöten", detta för att tydligt slå fast vad vi vill med revisionerna. Vid varje revision identifieras ett antal förbättringsförslag som leder till åtgärdsprogram. 

Policyer

Policy - Hälsa, miljö och säkerhet  
Kvalitetspolicy 
 

ISO-certifikat

Circle K Sverige AB (engelska) 
Circle K Sverige AB (svenska)
 
 

Stäng

Ändra språk

Open VA