Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Vad gör vi för miljön?

Påverkan på klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och som drivmedelsföretag har vi ett särskilt ansvar att minska de utsläpp av växthusgaser de produkter vi säljer ger upphov till. Detta både genom hur vi arbetar och bedriver vår egen verksamhet och genom utveckling av produkterna vi erbjuder våra kunder.

50-50-50 Miljöinitativ från Statoil Fuel & Retail Sverige

Våra interna värderingar och kultur

50-50-50 strategin 

Circle K har ett långt och kraftfullt engagemang för miljöfrågor, vilket också omsätts i konkreta handlingar. Redan i januari 2009 beslutade vi på Circle K i Sverige att internt arbeta med vår egen miljöstrategi som vi kallar 50-50-50. Vår ambition är att till 2020 halvera våra egna koldioxidutsläpp, att halvera våra energikostnader och att 50 procent av konsumenterna uppfattar att vi är det drivmedelsbolaget som gör mest för miljön.


I år har vi arbetat tio år med detta och har ett år kvar till målsnöret och resultaten hittills ser bra ut:

• Vi har från 2009 minskat våra egna koldioxidutsläpp med 41 procent och har flera kraftfulla initiativ på gång för att ytterligare sänka våra utsläpp.

• Energikostnaden påverkas av många faktorer, men vi har hittills sänkt dem med 47 procent och räknar med att ytterligare kunna minska energiförbrukningen i vårt företag genom tekniska åtgärder och ett än mer förstärkt beteendefokus.

• Vi är medlem i 2030-sekretariatet, ett nätverk bestående av aktörer från bland annat drivmedels- och fordonsbranschen med fokus på att följa upp arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.

”Det skall vara enkelt”
Vår grundfilosofi och basen i all vår service är att det skall vara enkelt. Det var vara enkelt att välja bästa miljöval, enkelt att hitta miljövänliga produkter, enkelt att minska miljöbelastningen. Ibland gör vi det så enkelt att du bara behöver göra som vanligt. Ett exempel är genom att vi har  upp till 42% inblandning av fossilfria drivmedel i våra standardprodukter. Du tankar som vanligt, men mer miljösmart.

”Tänk energisnålt”
På våra terminaler har vi skrotat uppvärmning med eldningsolja, något som tillsammans med en mängd andra åtgärder gjort att vi reducerat CO2-utsläppen från våra terminaler med över 80% jämfört med vårt basår 2007.

Ständig förbättring
Vi gör mycket och vi har kommit en bit på väg i vårt arbete med 50-50-50 men, det återstår saker att göra för att vi ska nå målet och fortsätta den goda utveckling vi slagit in på. Vår ambition framöver är att fortsätta att med full kraft leda utvecklingen mot alltmer förnybara bränslen och därtill att vara en källa till inspiration för andra företag inom såväl vår egen som andra branscher. Här är några av de tydliga fokusområden som vi har enats kring:

• Fortsatt fokus på att leda utvecklingen av drivmedelsprodukter med en lägre miljöpåverkan.

• Stort beteendefokus på alla våra bemannade stationer. Mycket av förbättringspotentialen inom exempelvis energieffektivisering ligger i vårt eget förhållningssätt och beteende.

• Förstärka samarbetet med våra partners för att tillsammans säkra energieffektiv utrustning i vår verksamhet.

• Än större fokus på att synliggöra koppling mellan miljörelaterade åtgärder och positiva ekonomiska effekter. Inte minst för att säkra att miljöstrategin är en integrerad del av vår affärsutveckling.

• Fortsätta arbeta med energieffektivisering och inom detta exempelvis med ytterligare optimering av ljus, ventilation och värme.

…men det är en bit kvar…

Hela drivmedelsbranschen står inför en stor omställning de närmast åren; elektrifieringen är påtaglig, men har bara börjat och flera andra typer av drivmedel kommer att bli aktuella. Circle K:s ambition och självklara mål är att vara ledande i denna utveckling och drivmedelskundens partner i den långsiktiga omställningen från fossilt till alltmer klimatneutralt drivmedel för att på så sätt bidra till en hållbar framtid.


 

Läs mer om hur vi hjälper Sverige att bli fossilfritt

Läs mer om vårt klimat och hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2018.

Hållbarhetsrapport.pdf

Stäng

Ändra språk

Open VA